Vårens kalender är här!

Kalender 12 januari – 8 juni 2022

Kalender vår 2022 – pdf för nedladdning

Allmänna programmet och Återhämtningsprogrammet startar varje vecka           

12 januari – 8 juni 2022 (alla datum avser resdagar)

2022-01-12 – 2022-02-02 Omstartsprogram 3v
2022-01-19 –2022-02-09 Reumatikerprogram 3v
2022-02-02 – 2022-02-23 Omstartsprogram 3v
2022-02-09 –2022-03-02 AS/Bechterewprogram 3v
2022-02-23 – 2022-03-16 Omstartsprogram 3v
2022-03-02 – 2022-03-23 Hjärtprogram Remiss och handlingar oss tillhanda senast 02/02 2022 3v
2022-03-16 – 2022-04-06 Psoriasisprogram Företag 3v
2022-04-20 – 2022-05-27 Kom igång-träning 1v
2022-04-20 – 2022-05-11 Omstartsprogram 3v
2022-05-11 – 2022-06-01 Psoriasisprogram Region Östergötland 3v
2022-05-11 – 2022-06-01 Omstartsprogram 3v

Med reservation för ändringar  2022-04-05

Kontakta oss