Rehabilitering Psykisk hälsa

Stress kan leda till smärta i både kropp och själ. Att koncentrera sig på den egna rehabiliteringen, långt från vardagen i ett behagligt klimat, möjliggör en snabbare återhämtning och ett långsiktigt välmående. Vårt program Rehabilitering Psykisk hälsa omfattar samtliga steg för att komma tillbaka till arbetslivet.

Information

Till vem riktar sig programmet?
Rehabilitering Psykisk hälsa vänder sig till personer med någon form av arbetsrelaterad stressdiagnos. Såsom utmattningssyndrom, depression eller ångerst.

Vad är målet med programmet?
Målet med programmet är dels att förebygga sjukdom och sjukskrivningar, dels att kunna återgå i arbete efter en sjukdomsperiod.

Programmets längd
3 veckor, augusti-juni

Anmälan
via info@svenska-re.se eller
genom att ringa 08-20 55 10.

Resebokning
Vi rekommenderar Sölvesborgs Resebyrå för bokning av resa och boende, info@sbgres.se, 0456-108 00.

Programblad för nedladdning och utskrift
Rehabilitering Psykisk hälsa 

Carl Mauritzson

Motiverade deltagare och positiva vårdkontakter
”Här på Svenska Re får jag en chans att arbeta med patienter på ett sätt som tilltalar mig mycket. Det faktum att deltagarna är motiverade är en god ingång för behandling”, säger Carl Mauritzson som arbetar som legitimerad psykolog och som flyttade till Gran Canaria med sin familj 2016

Om programmet

Rehabilitering Psykisk hälsa är framtaget, dokumenterat och kvalitetssäkrat av en specialist inom området. Deltagaren bör ha påbörjat sin väg tillbaka efter en sjukdomsperiod, eller helst ännu inte blivit sjuk. För att snabbt kunna verifiera resultat, och för att behandlingens effekt ska kunna följas upp av andra aktörer på hemmaplan, utförs vetenskapliga mätningar vid programmets start och slut.

Ur innehållet
 • Individuell vägledning
 • Hälsoprofilbedömning
 • Gruppaktiviteter på land och i vatten
 • Workshops
 • Avspänningsövningar
 • Handlingsplan för att utveckla och behålla god hälsa
 • Gruppdiskussion
 • Enskilda samtal
 • Stresshantering
 • Motivation
 • Värderingar
 • Medveten närvaro
 • Livsstil
Kontakta oss