Vår metod

Svenska Re erbjuder kostnadseffektiv rehabilitering på en vetenskaplig grund och leder till mätbart goda resultat. I samarbete med vår erfarna och engagerade medarbetare får deltagaren verktyg som leder till bättre hälsa och ett hållbart yrkesliv.

Läs mer om teamet på Svenska Re

Vi hittar träningsglädjen

Aktuell forskning visar att pulshöjande träning är viktigt för att både kroppen och hjärnan ska må bra. För många är träning förknippat med krav och misslyckanden – andra har kanske aldrig tränat. Men går det att hitta rörelseglädje som vuxen? Genom att prova på olika aktiviteter, och lära sig om träningens hälsofördelar får vi den motivation som krävs för att ge sig ut på promenaden även när det regnar eller när det är mycket att göra.

Med bästa möjliga förutsättningar

Svenska Re genomförde en studie tillsammans med Karolinska Institutet år 2018 som visade det som många deltagare själva uttrycker: Rehabiliteringen blir mer effektiv om deltagaren helt och fullt kan fokusera på sin hälsa och en förändrad livsstil. Andra faktorer som bidrar till framgångsrik rehabilitering är att vi har en fysisk miljö som gör det väldigt lätt att må bra. Gran Canaria har ett gynnsamt klimat och vår anläggning på Rojas Rocas i San Agustin är välskött och trivsam. Kurortskliniken i Varberg ligger naturskönt och personalen arbetar aktivt för att skapa en varm och trivsam känsla.

 

Rehabilitering är en lagsport

En människa som har blivit sjuk har ofta svårt att hitta en väg framåt på egen hand. Rehabiliteringsprocessen kräver ofta en stor portion mod och uthållighet. Det underlättar att vara i ett tryggt sammanhang och att ha människor att stödja sig mot. Utöver de schemalagda sessionerna med psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeuter finns våra medarbetare tillgängliga för spontana samtal. Även samvaron och samtalen med de andra deltagarna bidrar positivt till rehabiliteringsprocessen.

Eget ansvar och reflektion

Även om rehabilitering är en lagsport så behöver deltagaren sätta sig i förarsätet och förankra den nya hållbara livsstilen i sig själv. För att deltagaren ska komma i kontakt med sin motivation och sina drivkrafter har vi utöver samtal och fokusträning även utrymme för egen reflektion. Utifrån deltagarens egna hälsomål skapar vi sedan en konkret handlingsplan för att de nya goda vanorna ska hålla hemma i vardagen.

Carl Mauritzson

Våra metoder har stöd i vetenskaplig evidens
”I min roll som psykolog leder jag omstartsprogrammet med deltagare som är eller riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress, ofta i form av utmattningssyndrom. Vi jobbar med metoder som har stöd i vetenskaplig evidens, som exempelvis kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Committment Therapy (ACT). Som grupp är det individer som det är väldigt god ekonomi att rehabilitera. Det är människor i arbetsför ålder och sjukskrivningar vid dessa tillstånd blir ofta långa och därför kostsamma. Forskning visar att vårt program förbättrar arbetsförmågan avsevärt”, säger Carl Mauritzson.

Isabel Strand

”Många av deltagarna som kommer hem beskriver att den första veckan av vistelsen på Svenska Re är en omställning som ibland kan vara lite av en utmaning. Från en ofta hektisk vardag, till att tänka på sig själv och träna varje dag. Jag tror att kombinationen av att få tiden till att fokusera på sig själv och skapa nya vanor och tankemönster med professionellt stöd under processen är en viktig nyckel till att vi ser så fina resultat i före- och eftermätningarna. Sammanhanget fyller också en viktig funktion och min upplevelse är att deltagarna känner sig trygga med personalen på Svenska Re och att de har ett värdefullt utbyte av de andra deltagarna som ofta står inför liknande utmaningar”, säger Isabel Strand som är styrelsemedlem i Föreningen Svenska Re samt Conrad Hambergs personalstiftelse. Till vardags arbetar hon som Occupational Health Specialist på ABB.

Henrik Marting

Med utrymme för förändring
För många som kommer till Svenska Re på rehabilitering är vardagen därhemma så påfrestad att det inte finns utrymme för förändring och utveckling. Under vistelsen frikopplas deltagaren från vardagens plikter och får tid för återhämtning, träning och arbete med nya förhållningssätt. Under rehabiliteringsperioden är arbetet med den individuella handlingsplanen central för att vunna insikter ska följa med hem och för att sjösätta vanor som ger en hållbar vardag, säger Henrik Marting som arbetar som sjukgymnast.

Kontakta oss