Svenska Re öppnar den 23 september

Vi öppnar vår verksamhet och välkomnar deltagare från den 23 september 2020.

Vi vill erbjuda en så säker vistelse som möjligt och följer Folkhälsomyndighetens, UD:s och spanska statens rekommendationer. Spanien välkomnar besökare från Sverige från den 21 juni (utan karantänkrav) och UD har ändrat sin rekommendation för utlandsresor till Spanien från den 15 juli till den 30 juni. Gran Canaria (och Kanarieöarna) har haft låga sjuk- och dödstal för covid-19 och betraktas som förskonat område. Gran Canaria har en väl utbyggd sjukvård, då många äldre från både Skandinavien och Europa vistas här på vintersäsongen.

På Svenska Res anläggning kommer vi att organisera oss så att vi kan hålla 1,5 m avstånd (enligt nuvarande spanska bestämmelser) i alla situationer med tanke på träning och måltider. I stort sett all aktivitet sker utomhus vilket är en fördel. Spanien har strikta hygienrutiner som vi följer och vi blir dessutom uppföljda med frekventa besök från den spanska hälsokontrollmyndigheten . Skulle någon förändring i corona-läget uppstå följer vi alla rekommendationer utan fördröjning.

 

Kontakta oss