En samarbetspartner inom rehabilitering

Svenska Re AB grundades 1972, ägs av Föreningen Svenska Re och våra medlemmar är svenska företag och organisationer. Vi är icke vinstdrivande, och rehabilitering är därför inte vår affärsidé utan själva fundamentet i vår verksamhet. Vår ägarstruktur innebär att ingenting prioriteras framför kvalitén, och att överskottet oavkortat investeras i utveckling av verksamheten.
Vi verkar inom följande områden: smärta, stressrelaterad psykisk ohälsa, reumatiska diagnoser, psoriasis, belastningsskador, muskel- eller ledrelaterade sjukdomar, hjärtrelaterade sjukdomar, återhämtning efter kirurgiskt ingrepp eller cytostatikabehandling eller rehabilitering efter fraktur. Alla som behandlas vid Svenska Re ska ha läkarremiss. Svenska Re tar även emot kunder som inte är medlemmar.

Certifikat ISO 9001

Svenska Re är certifierade enligt ISO 9001: 2015, vilket innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard. Certifikat ISO 9001.

Miljöarbete på Svenska Re

Svenska Re arbetar aktivt med miljön och vårt senaste initiativ är att slopa alla engångsvattenflaskor och istället installera filter som möjliggör att dricksvatten kan tas direkt ur kranarna. De sparade pengarna går till ett projekt där vi hjälper till att plantera nya träd i ett brandhärjat område på Gran Canaria.

Hälsa hela vägen

Kosten är viktig för hälsan och under våra rehabiliteringsveckor serverar vi mat som följer Livsmedelsverkets rekommendationer med mycket frukt och grönt. Den är god, nyttig och vacker på tallriken. Vi vill också hjälpa våra deltagare att ta med sig goda vanor hem och vår certifierade kostrådgivare delar med sig av kunskap och individuella kostråd. Svenska Re är en 100 procent drogfri anläggning och vi serverar alla måltider för att göra det enkelt för deltagarna att fatta bra beslut kring mat och dryck.

Vi som leder Svenska Re

Föreningen Svenska Re ägs av medlemsföretagen, och det är medlemmarnas önskemål som styr inriktningen på vår verksamhet. Föreningen äger Svenska Re AB som därmed agerar på uppdrag av medlemmarna.

Föreningen Svenska Re:s styrelse

Föreningen Svenska Res styrelse består av representanter från medlemsföretagen. Gemensamt för styrelseledamöterna är ett stort intresse för arbetsmiljö och hälsa. Alla verkar på olika sätt till att bidra till friskare arbetsplatser och minskande sjuktal.

Stefan Andersson, Rehabkonsult, ordförande
Martin Månsson, Unionen, vice ordförande
Ann-Sofi Peippo, Stiftelsen av den 5 oktober 1969
Björn Timan, SCA
Ingrid Grahn, Skandiakoncernens sjukhushjälpsstiftelse
Isabel Strand, ABB AB, Conrad Hambergs stiftelse
Rose-Marie Lindström, Sandvik ABs personalstiftelse
Åsa Spängs, vd, Svenska Re AB

Svenska Re AB:s styrelse

Styrelseledamöterna i Svenska Re AB har i många fall en tydligare affärsprofil än ledamöterna i föreningen. Dessa individer har erfarenhet från försäkring, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt HR. Uppdraget är att lyssna in önskemålen från föreningen och sätta verksamhetsplanen utifrån hur vi bäst möter medlemmarnas behov idag och i framtiden.

Peter Lehnbom, Sandvik, ordförande
Stefan Andersson, Rehabkonsult
Kristina Rådkvist, PTK
Lena-Lisa Tengblad, Gröna arbetsgivare
Pernilla Peterson, Fondia
Åsa Spängs, vd, Svenska Re AB

Expertråd

Våra program bygger på vetenskaplig evidens och vi uppdaterar dem kontinuerligt utifrån de senaste rönen. För att säkerställa kvalitet har vi ett expertråd med deltagare inom de områden som är aktuella i våra program.

Professor Åke Nygren, Karolinska Institutet,
stressjukdomar
Professor Agneta Ståhle, Karolinska Institutet,
hjärt- och kärlsjukdomar
Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet,
reumatologi
Överläkare Birgitta Stymne, Hudkliniken, Linköpings Universitetssjukhus

Teamet – med engagemang och kompetens

Alla som arbetar hos oss på Svenska Re möter våra höga krav på yrkesmässig kompetens och ett bra bemötande. Den tillitsfulla relationen som byggs mellan deltagare och medarbetare bidrar till framgångsrik rehabilitering. Här arbetar vi också multimodalt och alla deltagare drar nytta av teamets samlade kompetens.

Medarbetarnas kunskap, engagemang och stöd motiverar till livsstilsjusteringar som i sin tur leder till ett friskare och mer hållbart yrkesliv.

Teamet

Åsa Spängs

vd

asa.spangs@svenska-re.se

Karin Gonzalez Bergh

Platschef

karin.gonzalezbergh@svenska-re.se

Lisa Svärdmark

Administratör

lisa.svardmark@svenska-re.se

Fernando Valencia

Leg. Läkare

Philip Lindström

Leg. Sjuksköterska

Henrik Marting

Leg. Sjukgymnast

Carolina Gonzalez

Leg. Fysioterapeut

Miguel Santana

Vaktmästare och tekniskt ansvarig

Janna Johansson

Kök

May Monzon

Kök och lokalvård

Juani Gonzalez

Lokalvård

Kontakta oss