Informationsdagar på Svenska Re

6-9 november och 4-7 december genomförs våra populära ”Informationsdagar”.

Under två program-planerade dagar får du en helhetsbild av Svenska Res verksamhet.

Dagarna leds av Åsa Spängs, Svenska Res VD

Se bifogad inbjudan samt program för dagarna.

Varmt välkommen!

Infodagar höst 2020

Kontakta oss