Hur går det till?

Svenska Re är en rehabiliteringspartner med målet att erbjuda hälsofrämjande program som ger en långsiktigt hållbar rehabilitering. Allt vi gör syftar till att deltagaren ska bli friskare och starkare under vistelsen, och att de goda vanorna följer med hem. Tre veckor på internat i en gynnsam miljö har visat sig effektiv för att etablera nya vanor och att lägga om livsstil på lång sikt. Då vi är en medlemsägd förening återinvesteras alla medel i verksamhetens utveckling och vi finns bokstavligen till för våra kunder och deltagare.
För att delta i ett rehabiliteringsprogram behöver du remiss från en läkare.

Finansiering av rehabiliteringen

Våra rehabiliteringsprogram på tre veckor finansieras som regel av deltagarens arbetsgivare, en försäkring eller någon av regionerna. Privatpersoner är naturligtvis även välkomna att finansiera sin egen rehabilitering.

Träningsveckorna betalar du själv och de är öppna för alla.

Betalar den privata arbetsgivaren rehabiliteringen på Svenska Re?

Är du eller riskerar du att bli sjukskriven? I så fall kan du utforska möjligheten till arbetslivsrelaterad rehabilitering på Svenska Res anläggning på Gran Canaria. Vi har även ett samarbete med Kurortskliniken i Varberg för dig som vill ha kortare resväg. Arbetar du på ett företag som är medlem i Svenska Re finns det i de flesta fall information på företagets intranät.

Företag och organisationer behöver inte vara medlemmar för att skicka deltagare till oss. Ta kontakt med HR-avdelningen på din arbetsplats och ta reda på vilka möjligheter som finns. Ställ gärna frågan om det finns medel att söka ur en fond eller stiftelse.

Finansiering via försäkringsbolag
Om du har en sjukförsäkring via ditt arbete kan det finnas möjlighet att den täcker delar av kostnaden för din rehabilitering. Enklast är att ta kontakt med HR-avdelningen på din arbetsplats.

Finansiering via region
Om du har psoriasis eller reumatisk sjukdom kan det finnas möjlighet att din rehabilitering bekostas av den region du tillhör. Sök via webben på ”klimatvård” i den region du bor.

Ansöka om Vård i annat EU-land

Du kan få ersättning för planerad vård utomlands om vården du söker skulle ha bekostats av din region i Sverige. Detta gör du genom att ansöka om ett förhandsbesked hos Försäkringskassan. Du söker då ”Vård i annat EU-land” som kallas ”Planerad vård utomlands”. Vården ska avse en sammanhållen aktiv fokuserad multimodal rehabilitering, vilket samtliga våra program är.

Tillvägagångssättet är då att du:

  1. Skaffar journaler och eventuellt även en remiss/ett läkarintyg från din läkare och skickar dessa till oss.
  2. Vi kommer att skriva en personlig behandlingsplan som ska innehålla tid och plats för rehabiliteringen.
  3. Du ansöker sedan själv till Försäkringskassan på den blankett som avser förhandsbesked (blankett 5421, finns att ladda ner på FKs hemsida) för vård i ett annat EU-land och bifogar även ovanstående dokument.
  4. Försäkringskassan kommer sedan att bedöma om du har rätt till ett förhandsbesked. Om de godkänner din ansökan får du samtidigt veta vilket belopp som har beviljats.
  5. Du betalar oss i förväg och får ersättning av Försäkringskassan i efterhand.

Förebyggande sjukpenning
Om du ska delta i ett av våra rehabiliteringsprogram och just nu inte är sjukskriven kan du söka förebyggande sjukpenning med remiss från din läkare. Då får du ersättning från Försäkringskassan under din rehabiliteringsperiod.

Läs mer hos Försäkringskassan

Arbetsgivare inom privat sektor
Svenskt Näringsliv och LO har genom Rehabilitering AGS-fonden avsatt medel för individuell arbetslivsinriktad rehabilitering inom den privata sektorn. Som arbetsgivare kan du få ersättning för hälften av kostnaderna för en medarbetare som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Medarbetaren ska omfattas av sjukförsäkringen AGS, eller av efterskyddet i försäkringen. Resten av kostnaden förutsätts arbetsgivaren stå för.

Ansökan rehabilitering (AGS)

Arbetsgivare i kommun, landsting, Svenska kyrkan, KFS och PACTA
För anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkan, KFS och Pacta har arbetsgivarna och de fackliga organisationerna avsatt medel genom AGS-KL Rehabilitering.
Du som arbetsgivare kan få upp till halva rehabiliteringskostnaden finansierad genom AGS-KL Rehabilitering om medarbetaren omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL, eller av efterskyddet i försäkringen. Rehabiliteringen ska vara styrkt av läkare vid Företagshälsovård eller Försäkringskassan. Resten av kostnaden förutsätts arbetsgivaren stå för.
Ansökan ska vara hos AFA Försäkring inom sex månader från det att rehabiliteringen har påbörjats. En rehabiliteringsplan för återgång i arbete, från Försäkringskassan eller arbetsgivaren, ska bifogas.

Ansökan rehabilitering (AGS-KL)

Läs mer på AFA Försäkring

 

Kontakta gärna Svenska Re:s vd Åsa Spängs på 070-590 73 70 eller asa.spangs@svenska-re.se om du vill veta mer om medlemskap och lära känna oss som leverantör.

Monica Mattsson, Leg. Sjuksköterska

Tillit ger syre till förändringskraften
”Allt det vi gör här bottnar i tillit och att deltagarna känner förtroende, och för oss som jobbar här sitter det i ryggraden att möta alla med respekt. När vi människor blir sedda och lyssnade på så är det något som händer med oss. Då får vi perspektiv på våra liv, blir motiverade att hitta nya lösningar och lär oss att göra val och att sätta gränser utifrån vad som är gynnsamt för vår hälsa”, säger Monica Mattson.

Christian Lagerby

Med plats för hela människan
”På Svenska Re möttes jag av professionalism, glädje och ett öppet och tillmötesgående sätt från alla i personalen. Förutom att jag har fått testa nytt inom både fysisk träning och avslappning har jag också fått möjligheten att bearbeta det som hände. Nu befinner jag mig på en bättre mental plats och mitt mål är att både orka jobba fullt och att ha en meningsfull fritid”, säger Christian Lagerby.

Svenska Re är certifierade enligt ISO 9001: 2015, vilket innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard.

STOCKHOLM

Magnus Ladulåsgatan 1
118 65 Stockholm

GRAN CANARIA

Rocas Rojas
35100 San Agustín
Gran Canaria, Spanien

KONTAKTA OSS

Telefon
08-20 55 10

E-post
info@svenska-re.se

Uppdatera cookieinställningar

© Svenska Re 2023