Diabetes typ-2 program

Diabetes är en folksjukdom som drabbar ungefär var tjugonde invånare. Av dessa har cirka 85–90 procent typ 2-diabetes. Tidig diagnos och förebyggande åtgärder kan minska komplikationer och sjukskrivningar.

 

Programmet riktar in sig på förebyggande åtgärder som handlar om träning och motion samt förbättrade kostvanor. För den som är överviktig har träning en dubbelt positiv effekt då det bidrar till en ökad insulinkänslighet och en högre energiförbrukning. Minskad övervikt ger bättre ork och energi och mildrar effekten av de komplikationer som övervikt ger upphov till, som exempelvis risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Ladda ner programmet här.

 

Kontakta oss