Välkommen till Svenska Re

Svenska Res mission är att ge arbetslivsinriktad rehabilitering, där deltagarna får förutsättningar att förbättra hälsa och återfå arbetsförmåga på ett långsiktigt hållbart sätt. Svenska Re är värdegrundsstyrt och vi bygger vår verksamhet på forskning, evidens och beprövad erfarenhet.

Företag och samhälle är i stort behov av kostnadseffektiva rehabiliteringstjänster. Svenska Re vill vara en långsiktig, genuin och pålitlig samarbetspartner till våra medlemsföretag och som leverantör till våra regioner. Vi välkomnar deltagare till vår anläggning på Gran Canaria och till Kurortskliniken i Varberg.

Svenska Re AB grundades 1972, ägs av Föreningen Svenska Re och våra medlemmar är svenska företag och organisationer. Vi är icke vinstdrivande och överskottet investeras i utveckling av verksamheten.

”Vår upplevelse är att rehabilitering på Svenska Re ger en ”turboeffekt” eftersom individen kommer bort från vardagen och får en chans att fokusera helt på sitt eget mående och hälsa under tre sammanhållna veckor, säger Björn Wenngren, HR-specialist på Sandvik.”

Våra program

Svenska Re har en rad olika program som syftar till arbetslivsinriktad rehabilitering för våra medlemsföretag och som upphandlas av regioner för klimatvård. Vi har även hälsoveckor som riktar sig till både till dig som privatperson eller till dig som kommer från ett av våra medlemsföretag. Alla våra program är utformade i enlighet med vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet och uppdateras regelbundet för att spegla de senaste forskningsrönen. Mätningar och utvärderingar visar att deltagarna uppnår goda resultat.

Läs mer >

Hur går det till?

Våra rehabiliteringsprogram finansieras som regel av deltagarens arbetsgivare eller av regionen. Här kan du som arbetsgivare läsa mer om stegen till att etablera ett samarbete med Svenska Re. Här finns även information till dig som är intresserad av att delta på ett rehabiliteringsprogram om som vill ha hjälp att utvärdera möjligheterna.

Läs mer >

Vår metod

Vi på Svenska Re har arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering sedan 1972 och har byggt upp ett koncept där deltagaren får professionellt stöd i en trygg miljö. Internatformen ger individen en chans att helt och fullt fokusera på sin hälsa, och vårt multimodala team inspirer dem att utmana sig själva såväl fysiskt som mentalt.

Läs mer >

Lönsam rehabilitering

Kostnaden ett rehabiliteringsprogram får man som arbetsgivare svart på vitt. Sjukfrånvaro, eller en medarbetare som inte kan gå för fullt på jobbet, är däremot lite knepigare att sätta en exakt prislapp på. Men när vi säger att det är lönsamt med rehabilitering så är det precis det vi menar. Bokstavligen, i kronor och ören.

Läs mer >

Om oss

Svenska Re är en medlemsägd förening som grundades 1972. Vi är specialiserade på arbetslivsrehabilitering och vi har både nöjda deltagare och mätbart goda resultat. Alla våra rehabiliteringsprogram hålls på vår anläggning i San Agustin på Gran Canaria. Det varma klimatet i kombination med att deltagarna får stöd av bland annat fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut leder till att deltagarna får goda förutsättningar att återgå till arbete snabbare.

Läs mer >

Björn Wenngren

”Rehabilitering i allmänhet ger individen en chans till nystart och hitta tillbaka till långsiktigt god hälsa. Vår upplevelse är att rehabilitering på Svenska Re ger en ”turboeffekt” eftersom individen kommer bort från vardagen och får en chans att fokusera helt på sitt eget mående och hälsa under tre sammanhållna veckor. Det gör det lättare att bryta gamla mönster och etablera nya goda vanor. Sandvik ABs personalstiftelse har till uppdrag att stödja medarbetarna vid sjukdom. Om vi är framgångsrika i detta blir det förstås även en vinst för företaget eftersom medarbetarna kommer tillbaka snabbare och antalet sjukdagar går ner”, säger Björn Wenngren, HR-specialist på Sandvik.

Kontakta oss