Rehabiliteringsprogram och träningsveckor

Svenska Re rehabiliterar människor tillbaka till arbetslivet och god hälsa. Våra sju program är 3 veckor långa och utformas efter varje deltagares diagnos och behov. Programmen stärker deltagarnas förmåga och motivation att ansvara för sin hälsa och ger en långsiktigt hållbar rehabilitering.

Svenska Re erbjuder också hälsoveckor för den som vill göra en livsstilsförändring eller ge sig själv en hälsoboost.

Läs om vår metod, klimatvård och vår anläggning.

Våra rehabiliteringsprogram

Under livet kan saker inträffa som hindrar oss från att arbeta och ha en meningsfull fritid. Det kan vara allt från förslitningsskador, olyckor, utmattningssyndrom eller kroniska sjukdomar. En god rehabilitering kortar sjukskrivningstider och ger hållbara resultat. Alla våra program är utformade enligt vetenskaplig evidens och uppdateras regelbundet utifrån de senaste rönen. Deltagarens hälsotillstånd utvärderas i början och i slutet av vistelsen. Vi erbjuder även en personligt utformad handlingsplan med uppföljning när deltagaren kommit hem.

Läs mer om finansiering av våra rehabiliteringsprogram

Rehabilitering Skada och Funktion

Rehabilitering Skada och Funktion riktar sig till personer med behov av rehabilitering av rörelseapparaten.  Deltagaren får sitt program utformat efter sitt eget individuella behov.

Läs mer om rehabilitering skada och funktion

Rehabilitering Hjärta

Rehabilitering Hjärta vänder sig till personer som har eller befinner sig i riskzonen för att utveckla hjärtsjukdom. Under träningsveckorna finns hjärtspecialiserad sjukgymnast och hjärtläkare på plats för att deltagaren ska kunna träna på ett tryggt sätt.

Programmet är framtaget, dokumenterat och kvalitetssäkrat av kardiolog Lars Svennberg, verksam i region Gävleborg, tillsammans med kardiolog Anna Freyschuss och Agneta Ståhle professor i sjukgymnastik, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

Läs mer om rehabilitering hjärta

Rehabilitering Diabetes typ-2

Rehabilitering Diabetes typ-2 riktar sig till dig som har prediabetes (förhöjt blodsocker) eller konstaterad diabetes typ-2.

Målet med programmet är att göra en livsstilsförändring, det vill säga etablera nya och goda vanor för livsstil, kost och träning. Viktiga parametrar är ett förbättrat HbA1c (långtidsblodsocker), förbättrad lipidstatus (blodfetter) och viktminskning.

Läs mer om rehabilitering diabetes typ 2

Rehabilitering Psykisk Hälsa

Rehabilitering Psykisk Hälsa vänder sig till personer med utmattningssyndrom eller stressrelaterad psykisk ohälsa. Programmet syftar till att deltagaren ska återfå hälsa och få med sig vanor och strategier för att återgå till arbete och förebygga sjukdom i framtiden. I en studie, som genomfördes tillsammans med Karolinska Institutet, framgick att vårt program med fokuserad rehabilitering under tre veckor på Gran Canaria är mer effektivt än motsvarande insatser i Sverige.

Läs mer om rehabilitering psykisk hälsa

Rehabilitering Sjukdom

Rehabilitering Sjukdom vänder sig till personer som har haft allvarlig sjukdom, fått en svår diagnos eller behöver lära sig att leva med en kronisk sjukdom. Programmet är individuellt utformat och anpassat utifrån deltagarens unika situation. Det kan innehålla samtal med psykolog, fysisk träning och avspänning.

Läs mer om rehabilitering sjukdom

Rehabilitering Psoriasis

Rehabilitering Psoriasis är utformat efter de nationella riktlinjerna för psoriasisvård. Varje deltagare får ett individuellt anpassat program som syftar till en långvarig förbättring. Programmet innehåller solning, träning på land och i saltvattenbassäng – och även möjlighet till samtal med psykolog. För att snabbt kunna verifiera resultat utvärderas deltagarens status vid programmets start och slut. Det säkrar även att annan vårdpersonal kan följa upp behandlingens effekt på hemmaplan.

Läs mer om riktlinjer för psoriasisvård

Läs mer om rehabilitering psoriasis

Rehabilitering Reumatism - inriktning RA

Rehabilitering Reumatism är ett diagnosrelaterat program för personer med någon form av reumatisk diagnos. I programmet varvas fysisk aktivitet med återhämtning, avslappning och teori. Motion och träning i varmt klimat ger flera positiva effekter för reumatiker. Under rehabiliteringen förbättrar deltagaren sin styrka, rörlighet och kondition, samtidigt som hen får kunskap om hur man lever med en kronisk sjukdom.

Läs mer om rehabilitering reumatism - inriktning RA

Rehabilitering Reumatism - inriktning AS

Enligt Reumatikerförbundet är fysisk träning kombinerat med vila och återhämtning den mest effektiva behandlingsformen för personer med Ankyloserande spondylit (AS/Bechterew). I vårt program varvas fysisk aktivitet med återhämtning, samtal och teori. Deltagaren får även kunskap om hur man lever med en kronisk sjukdom. Allt för att ge deltagaren optimala förutsättningar för att förbättra och behålla arbetskapacitet och hälsa.

Läs mer om rehabilitering reumatism - inriktning AS

MediYoga med Göran Boll

Oavsett du är van yogautövare eller nybörjare kan du delta i MediYoga-veckan. Alla yogapass sker utomhus på gräsmattan under bar himmel, palmer och blommande klätterväxter. MediYogan är utveckla av Göra Boll. Det är en yogaform som det forskats mycket på och som idag tillämpas på sjukhus och vårdcentraler över hela Skandinavien. MediYoga används bland annat till stressreducering, sömnsvårigheter och huvudvärk.

Oavsett program kan du slappna av och vila i att du är helt omhändertagen. Häng bara med i programmet och njut av den underbara miljön med palmer, sol och blå himmel året runt.

Vår anläggning, som ligger i San Agustin, har uppvärmda saltvattenpooler, välutrustat gym och platser för stilla reflektion både ute och inne. Det är 500 meter till stranden och nära naturen, för vandringar i öken eller berg.

Läs mer om MediYoga vecka

Henrik Marting

Trygg att röra sig
I enlighet med evidens kring pulshöjande träning har vi på Svenska Re sedan flera år konditionspass i grupp med högintensiva intervaller. Där stimuleras deltagarna utifrån sina förutsättningar att tänja något på sina gränser och kan vänja sig vid den typen av träning på ett tryggt sätt. För deltagaren blir det sedan lättare att få med inslag av högre intensitet i sin vardagsträning. Utifrån samma tankesätt vill vi bidra till att deltagare med långvarig smärta ska känna sig trygga att våga röra sig och gradvis återuppta viktiga aktiviteter de kanske fasat ut, säger Henrik Marting som arbetar som sjukgymnast.

Monica Hansen Eidenstedt

Att hitta sätt till återhämtning är grundläggande
”Här på Svenska Re ges jag möjlighet att stötta deltagare att plocka fram sin inre motivation som underlättar beteendeförändringar som är hjälpsamma över tid. Ett mycket vanligt men nog så viktigt tema rör återhämtning. Att hitta varierande sätt att återhämta kropp och huvud dagligen är hjälpsamt för hälsan på sikt. På Svenska Re finns ett helt smörgåsbord av aktiviteter att botanisera i och upptäcka!”, säger Monica Hansen Eidenstedt som arbetar som legitimerad psykolog.

Svenska Re är certifierade enligt ISO 9001: 2015, vilket innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard.

STOCKHOLM

Magnus Ladulåsgatan 1
118 65 Stockholm

GRAN CANARIA

Rocas Rojas
35100 San Agustín
Gran Canaria, Spanien

KONTAKTA OSS

Telefon
08-20 55 10

E-post
info@svenska-re.se

Uppdatera cookieinställningar

© Svenska Re 2023